Законадательная база

Закон Украины об органическом производстве

03.09.2013 подписан закон об органическом производстве за №425-VII


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
Стаття 2. Сфера дії Закону
Стаття 3. Законодавство України у сфері виробництва та реалізації органічної продукції (сировини)
Стаття 4. Принципи виробництва, зберігання, перевезення та реалізації органічної продукції (сировини)

Розділ II ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 5. Основні напрями державної політики у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)
Стаття 6. Органи, що здійснюють державну політику у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)
Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)
Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику
Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері виробництва та обігу...
Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері оцінки відповідності
Стаття 11. Державний нагляд (контроль) за виробництвом та обігом органічної продукції (сировини)

Розділ III ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 12. Право на виробництво органічної продукції (сировини)
Стаття 13. Реєстрація виробників органічної продукції (сировини)
Стаття 14. Правила виробництва та обігу органічної продукції та сировини
Стаття 15. Методи виробництва органічної продукції та/або сировини
Стаття 16. Загальні правила виробництва органічної продукції та/або сировини
Стаття 17. Винятки з правил виробництва органічної продукції та/або сировини
Стаття 18. Правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження
Стаття 19. Правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження
Стаття 20. Правила виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури
Стаття 21. Правила виробництва органічних морських водоростей
Стаття 22. Правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва

Розділ IV ПРИДАТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ЗОН ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ...

Стаття 23. Придатність земель (ґрунтів) для виробництва органічної продукції та сировини, встановлення зон виробництва органічної продукції та сировини
Стаття 24. Оцінка та підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини)
Стаття 25. Вимоги до аудитора з сертифікації

Розділ V ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 26. Загальні вимоги до зберігання органічної продукції (сировини)
Стаття 27. Загальні вимоги до перевезення органічної продукції (сировини)
Стаття 28. Загальні вимоги до реалізації органічної продукції
Стаття 29. Загальні вимоги до маркування органічної продукції (сировини)

Розділ VI ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ТА ПАРАЛЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Стаття 30. Перехідний період
Стаття 31. Паралельне виробництво

Розділ VII ВИМОГИ ДО ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 32. Вимоги до органу з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини)

Розділ VIII ДЕРЖАВНА ТА НАУКОВА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ

Стаття 33. Державна підтримка виробництва та обігу органічної продукції (сировини)
Стаття 34. Обмеження в наданні державної підтримки виробництва та обігу органічної продукції (сировини)
Стаття 35. Наукове забезпечення виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

Розділ IX МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ
Стаття 36. Основні напрями міжнародного співробітництва
Стаття 37. Міжнародні договори України

Розділ X ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИРОВИНИ
Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини)

Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Подробнее: Закон Украины об органическом производстве 

Стандарты органического производства"Биолан""

Стандарты органического производства разработаны группой единомышленников (учеными, преподователями, агрономами)
Ильянецкого аграрного техникума Винницкой области Украины,являющимеся членами международной ассоциации "Биолан".
Кроме этого там же колективом под авторством П.О.Стецищиным,В.В.Рекуненко,В.В.Пиндус и другими, впервые на территории СНГ  написан учебник по органическому производству.biolan1


Скачать стандарты Биолан.

Скачать стандарты ЕЭС